Jak sobie poradzić z prezentacją maturalną?

2012-09-24 09:10

         Pamiętaj, że w pierwszym semestrze masz jeszcze czas na przygotowanie prezentacji. Możesz pomyśleć bez stresu jak podejść do tematu, jakie lektury wybrać, znaleźć odpowiednie opracowania, skorzystać z pomocy polonisty czy bibliotekarza.

Od stycznia zaczynasz  wyścig z czasem i na  przygotowanie prezentacji możesz go nie znaleźć.

  • Masz tylko  15 minut wypowiedzi na dany temat, wobec czego należy dokonać wstępnej selekcji literatury podmiotu ( czyli lektur, które zawierają kwestie związane z Twoim tematem). Zrozumienie tematu prezentacji jest bardzo ważne. Czasami jedno słowo zmienia zakres doboru lektur Korzystniej przywołać węższy zakres materiału, ale rzetelniej omówiony, niż prześliznąć się nad wieloma utworami i kwestiami.
  • Utwory, o których będziesz mówić, musisz znać bardzo dobrze, niedopuszczalne są pomyłki rzeczowe, mylenie imion i nazwisk bohaterów, nieznajomość treści, czasu, miejsca akcji i nieumiejętność przyporządkowania go epoce, w której powstał. Pamiętaj, że musisz opowiedzieć o każdym utworze (w kontekście tematu prezentacji a nie streszczenia lektury), który zamieścisz w literaturze podmiotu. Utwory, na których omówienie się zdecydujesz, MUSZĄ być zgodne z tematem, w pełni i proporcjonalnie wyczerpywać jego zakres.
  • Konstruowanie listy lektur LITERATURY PODMIOTU jest sztuką wyboru. Możesz wybierać z kanonu lektur szkolnych, możesz także sięgnąć do tekstów, które znasz, cenisz, które warte są omówienia. Jeśli masz temat związany z innymi niż literatura dziedzinami kultury w Twojej bibliografii podmiotowej zawarty musi być opis bibliograficzny np. obrazu, filmu czy utworu muzycznego. Pamiętaj, że Internet też jest źródłem informacji audiowizualnych, ale koniecznie musisz podać źródło i kod dostępu czyli nazwę strony www i dzień, w którym z niej korzystałeś.

  • LITERATURA PRZEDMIOTU ma charakter pomocniczy (czyli zawiera opracowania związane z tematem - może to być książka, rozdział, artykuł z prasy itp.), powinna pomóc w zrozumieniu i pogłębieniu tematu. Nie prezentujesz jej bezpośrednio, ale możesz się do niej odwołać - zwłaszcza w prezentacjach dotyczących zagadnień językowych. Także w realizacji tematów literackich możesz przywołać ciekawą interpretację lub polemizować z kontrowersyjną. Pamiętaj, że możesz zostać zapytany o każda z pozycji, którą zamieścisz w bibliografii. Kompromitujące jest zamieszczanie streszczeń, bryków, encyklopedii.