Eseje o literaturze

2010-11-10 12:44

 https://www.culture.pl/pl/culture/literatura/eseje

Na tej stronie zamieszczone są istotne artykuły, syntetyczne opracowania i eseje poświęcone literaturze polskiej:

Diariusz wydawany na raty. O "Dziennikach" Marii Dąbrowskiej

Nowoczesność w poezji polskiej XX wieku

Kobieta z perłą. O poezji Anny Frajlich

Baranowska M.: "Sztuka - nić w labiryncie". Poezja Tadeusza Różewicza

Baranowska M.: Julia Hartwig - Podróż do współczesności

Berdychowska B.: Ukraina w życiu Jerzego Giedroycia i na łamach paryskiej "Kultury"

Bolecki W.: "Aż do końca świata". O "Podzwonnym dla dzwonnika" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Bujanowicz M.: Dramaturgia Tadeusza Różewicza

Bujanowicz M.: Sławomir Mrożek - dramaturg

Czapliński P.: Wyzwania prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych

Dudziak P.: Polskie nagrody literackie (od 1918 roku)

Matywiecki P.: Przegląd wydarzeń poetyckich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

 Mokrzycka-Pokora M.: Teatr Mirona Białoszewskiego. Teatr na Tarczyńskiej, Teatr Osobny

 Sieradzki J.: Trudna wolność. Dramaturgia po 1989 roku

 Zieliński J>: Ola Watowa: "Wszystko co najważniejsze"