E-biblioteki dla wszystkich

2010-12-15 10:59

 Dla wszystkich zainteresowanych lub potrzebujących kolejna lista bibliotek cyfrowych, w których znajdziecie materiały nie zawsze dostępne w tradycyjnej bibliotece.

https://www.pbi.edu.pl/index.html

Polska Biblioteka Internetowa zawiera klasykę literatury polskiej, podręczniki akademickie, publikacje naukowe, dokumenty archiwalne, archiwalia nieliterackie. Liczy ok. 32 tys. pozycji.

https://dziedzictwo.polska.pl/

Skarby Dziedzictwa Narodowego zawiera zasoby polskich archiwów, bibliotek i muzeów w postaci starodruków, rycin, map, fotografii i obrazów z różnych epok.

https://literat.ug.edu.pl/books.htm

Wirtualna BibliotekaLiteratury Polskiej gromadzi utwory wolne od praw autorskich w dniu 1 września 1999 r. wraz z notami biograficznymi o autorach oraz opisem bibliograficznym.

https://www.literatura.net.pl/

Port Wydawniczy Literatura zawiera wybór utworów z kanonu literatury polskiej i powszechnej.

https://www.staropolska.pl/

Staropolska. Tradycja-Kultura-Literatura zawiera teksty piśmiennictwa staropolskiego, opracowania i materiały dźwiękowe oraz ikonograficzne.

https://www.wsp.krakow.pl/whk/

Wirtualna Historia Książki i Bibliotek zawiera informacje z zakresu historii książki i bibliotek.

https://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/cbn-polona

Cyfrowa Biblioteka Narodowa BN Polona obecnie udostępnia ok. 26 tys. publikacji i zawiera czasopisma, grafiki, rysunki, fotografie i inne dokumenty źródłowe.