Witaj na naszej stronie

 Zapraszamy do zgladania na naszą stronę, aby uzyskać informację o:

 nowościach w naszych zbiorach – książkach, prasie i multimediach,

drogach szukania informacji w każdym ze źródeł,

materiałach ułatwiających  szkolne życie,

wydarzeniach związanych z książkami i czytaniem, 

prawie oświatowym.

 

 Biblioteka jest interdyscyplinarną i multimedialną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły , wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli i pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz dla rodziców.
Biblioteka szkolna XXI wieku jest czymś więcej niż pomieszczeniem, w którym znajdują się książki. Najnowocześniejsza biblioteka szkolna ma decydującą funkcję w każdej szkole – wspiera, angażuje i stymuluje procesy nauczania i rozwoju w cyfrowej erze drugiego tysiąclecia, w której żyjemy, uczymy się i pracujemy, a którą często nazywa się Społeczeństwem Globalnej Informacji.

Istnieje  związek pomiędzy umiejętnością odczytywania informacji i umiejętnością komunikacji (wyrażenie potrzeb informacyjnych, skuteczne wyszukanie i odzyskanie informacji, zrozumienie i ocena jej wiarygodności; przekazanie informacji, a następnie jej zastosowanie do podjęcia decyzji i rozwiązywania problemów) a bibliotekami szkolnymi. Są one nierozerwalnie związane ze sobą, a szkolni bibliotekarze na całym świecie odgrywają kluczową rolę razem z nauczycielami i pedagogami, umożliwiając integrację między umiejętnością odczytywania informacji a komunikacją. Umiejętność czytania, pisania, przekazywania i rozumienia informacji w jej wszelkich formach audiowizualnych (takich jak wiadomości tekstowe (sms), obrazy, zdjęcia, głosy, muzyka i inne media)  coraz bardziej mają, niezwykle korzystne wpływy na życie ekonomiczne i społeczne.Sama informacja staje się strategicznym zasobem wieku informacji, a źródła informacji – ich zbiory, organizacja, katalogowanie, indeksowanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, a co najważniejsze ich zastosowanie – od dawna uważano za wyspecjalizowaną domenę bibliotekarzy, bibliotek czy bibliotekoznawstwa.

 

Lmkowicze!

Pokażcie, że umiecie korzystać z technologii cyfrowej i nie obce Wam jest tworzenie wiedzy.

Bardzo zależy nam na Waszych opiniach, tekstach, zdjęciach, filmach i pomysłach. Chcielibyśmy , abyście byli współautorami tej strony!